Home Spiritualiteit Criteria van een 200 uur yogadocentenopleiding

Criteria van een 200 uur yogadocentenopleiding

Door Team Arhanta

Een 200 uur yogadocentenopleiding is de algemeen vereiste opleiding voor elke yogaleraar. De 200 uur zijn bepaald door Yoga Alliance. Als je zoekt naar een yogadocentenopleiding zul je zien dat elke school zijn eigen benadering heeft waardoor verschillende aspecten van het lesgeven in yoga benadrukt kunnen worden. Sommige yogadocentenopleidingen richten zich meer op de theorie, terwijl andere meer de nadruk leggen op het hoe van lesgeven of het in praktijk brengen van de theorie. Hoe verschillend de benaderingen ook kunnen zijn, om een 200 uur yogadocentenopleiding te kunnen zijn moet er aan bepaalde criteria worden voldaan. Het is belangrijk om bekend te zijn met deze criteria, zodat je een kwalitatief goede 200 uur yogadocentenopleiding in India, of waar ook ter wereld, kunt selecteren. Door bekend te zijn met deze criteria kun je je ook beter voorbereiden op je opleiding en weet je beter wat je kunt verwachten. Allereerst, elke 200 uur yogadocentenopleiding moet een minimum van 180 contacturen aanbieden waarvan minimaal 65 uur met de hoofdtrainer(s) moet zijn. Een 200 uur yogadocentenopleiding is verdeeld in vijf onderdelen. Aan elk onderdeel moet in de opleiding een minimum aantal uur besteed worden. Hieronder staan de verschillende onderdelen vinden met een korte omschrijving en het aantal uur dat er minimaal aan besteed moet worden.

1. 100 uur training, oefening en technieken

Het eerste onderdeel moet training bevatten in hoe les te geven, alsook oefening in asana, pranayama, chanting, mantra, meditatie en kriya.

2. 25 uur methodologie in het lesgeven

Een 200 uur yogadocentenopleiding moet 25 uur analyses bevatten en een overzicht in lesgeefmethodes. Dit onderdeel gaat meer over het analyseren van en discussiëren over de verschillende aspecten van lesgeven in yoga dan over praktijk en theorie in hoe les te geven.

3. 20 uur anatomie en fysiologie

Dit onderdeel omvat anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en kan verbonden worden met de yogabeoefening. Ook energie-anatomie zoals chakra en nadis (energie banen) komen aan bod in deze 20 uur.

4. 30 uur yoga filosofie, ethiek en lifestyle voor yogadocenten

Hier leer je hoe je je dient te gedragen als yogadocent tegenover je studenten. Je zult ook yogafilosofie bestuderen als ook enkele yogageschriften als Bhagavad Gita en/ of the Yoga Sutras.

5. 10 uur praktijk

Gedurende een 200 uur yogateachertraining moet elke student minimal vijf contacturen spenderen aan oefenen in lesgeven als hoofddocent. Geregistreerde yogascholen moeten deze vijf onderdelen aanbieden met het bijbehorend minimum aantal uren zoals dat hierboven genoemd is. De overige 15 uur kan door de school verdeeld worden over deze vijf onderdelen, afhankelijk van waar ze de nadruk op willen leggen. Het is mogelijk dat een school ervoor kiest om meer dan 200 uur aan te bieden als zij dieper in willen gaan op een bepaald onderdeel of onderwerp. Zolang deze minimum uren worden aangeboden staat het de school vrij de uren in te delen naar eigen voorkeur.

Leave a Comment