Home Geen categorie Crisis laat ondernemers scheiden!

Crisis laat ondernemers scheiden!

Door Olaf Rutten

Over enkele weken staat het nieuwe kabinet met onze koningin op het bordes. Nieuwe bezuinigingen en harde maatregelen komen eraan. Er wordt 16 miljard bezuinigd, gemiddeld  1000 euro per Nederlander, van baby tot hoogbejaarde. Ook voor ondernemers wordt het een periode van de waarheid en dat is goed nieuws, wat willen we echt behouden en wat laten we los?

Scheiden

Het woord ‘crisis’ heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort uit het (oud) Griekse werkwoord krinomai dat betekent scheiden. De crisis dwingt ons ertoe om dat wat we niet meer nodig hebben af te scheiden en door te gaan met wat we echt nodig hebben. De ballast mogen we loslaten, zodat de crisis uiteindelijk verlichting brengt. Zo bezien, is een crisis een ‘moment van de waarheid’, waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.

Crisis als kans

chinees crisis als kans.PNGchinees crisis als kans.PNGEr is een oud Chinees letterteken dat een dubbele betekenis heeft. Het betekent zowel crisis als kans, maar ook ‘een moeilijke en lastige opening naar een betere situatie’. Dit inzicht maakt een volkomen andere omgang met de economische crisis mogelijk. Een crisis is een gevolg van onvoldoende inzicht en wijsheid en geeft ons de gelegenheid om die wijsheid nu wel te ontwikkelen.

Vertrouwen

Veel ondernemers en consumenten schieten bij een crisis in de angst, zo is het ondernemersvertrouwen momenteel het laagste sinds jaren (bron: MKB onderzoek Panteia/EIM). Wantrouwen komt in de plaats van vertrouwen. Dit kan ons verlammen, waardoor we de hand op de knip houden, onze blik op oneindig zetten en hopen dat de storm vanzelf overwaait. Wie wel iets wil doen, weet vaak nog niet hoe en wat. Maar blijkbaar vraagt de crisis van ons dat wij een nieuwe strategie van productie en consumptie ontwikkelen, zowel op grote als op kleine schaal. Deze strategie is eigenlijk al vele jaren in ontwikkeling.

Kwispelen

De nieuwe vorm van bedrijfsvoering is in basis eenvoudig: voer je bedrijf op een manier die het leven en jezelf ten goede komt. Wat beweegt je als ondernemer, wat raakt je, waar gaat je staart van kwispelen? Laat ons dit voor het gemak duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen. Het is de toekomst en het heeft de toekomst. Het is stabieler, winstgevender en geeft meer bevrediging. Het is goed voor je gezondheid en voor de levenskwaliteit van je kinderen en kleinkinderen. Veel ondernemers die nu al duurzaam werken, voelen meer bezieling en realiseren betere bedrijfsresultaten en een betere gezondheid.

Essentie

De huidige tijd zorgt ervoor dat we ons als ondernemer weer enkele wezenlijke vragen mogen stellen: In welke business zitten we eigenlijk? Wat is de essentie van ons werk, wat dragen we bij aan de wereld? Vanuit de antwoorden op deze vragen je organisatie optuigen belooft een gouden toekomst. Het vraagt wel het uiterste van je ondernemerschap: gezonde eigenwijsheid, risico’s nemen, onzekerheid aanvaarden, oog houden voor de gaten die in de markt ontstaan en blijven vertrouwen.

Hulp

En weet dat je altijd hulp kunt vragen, je hoeft het niet alleen te doen. Doe het samen met je personeel, je klanten, je collega ondernemers of bel een wildvreemde waarvan je denkt dat die je verder kan helpen. De meeste mensen willen graag meehelpen als ze iets zinvols kunnen bijdragen.

Leave a Comment