Home Geen categorie Bezield Ondernemen – het belang van Zijn als ondernemer

Bezield Ondernemen – het belang van Zijn als ondernemer

Door Shinta Oosterwaal

 “Visionaries not only believe that the impossible can be done, but that it must be done.” – Bran Ferren.

Een online ondernemer belde me om me te vragen wat mijn ervaring is geweest met het vormgeven van mijn bedrijf zonder ‘te weten’. Waar ze op doelde is mijn queeste om mezelf en dus mijn werk opnieuw uit te vinden. Zekerheden achterlatend, onzekerheid verwelkomend, ruimte gevend aan wat mijn hart te zeggen had en te leren hoe ik dat in de vorm kan brengen. De ondernemer voelde het verlangen om meer van zichzelf te geven in haar bedrijf, ze voelde dat een fase van ‘niet weten’ verwelkomen daaraan zou kunnen bijdragen. Of ik kon helpen, vroeg ze me. “Ja! Natuurlijk!”, was mijn antwoord. Ik voel nog steeds diepe waardering voor haar kwetsbaarheid en moed om samen met mij te kijken naar haar persoonlijke proces ten behoeve van haar bedrijf. Deze blog is een getuigenis, in co-creatie, van haar ervaring en de mijne.

 “Ik heb het gevoel dat ik me moet verantwoorden naar mijn investeerder. Hoe moet ik dat ‘zijn’ en ondernemen vanuit mijn kracht nou vertalen naar bedrijfsdoelstellingen, targets of de management update?”

Ik realiseerde mij door deze vraag hoe waardevol het afgelopen jaar is geweest. De tijd waarin ik me niet altijd even comfortabel heb gevoeld, ik ben nog elke dag aan het vormgeven, is nu een waardevolle bron van levenservaring in bezield ondernemerschap. Door naar binnen te keren in een tijd waarin het een gewoonte is om juist direct vorm te geven aan het resultaat; producten, diensten, groei ambities, omzet prognoses, winst, ontdekte ik mijn ware bron van creatie. Datgene wat de vorm van mijn werk inspireert. En dat is allereerst ‘Zijn’. Met de creatiekracht en met de angsten die de creatie tegenhouden. Met beiden in het vizier voel ik me volledig mens. Dit is voor mij de basis van bezield ondernemerschap, vanuit het volledige menszijn, kwetsbaarheid en kracht, de vorm creëren van een bedrijf, dienst en product. Visionair zijn is kijken en werkelijk kunnen zien welke kansen er in het hier en nu bestaan om toe te werken naar een volgende stap om een groter geheel vorm te geven waarvan slechts de contouren te zien zijn en de waardetoevoeging plaatsvindt door elke stap met bezieling te zetten. Het geeft een nieuwe impuls aan hoe we ontwikkelen; vanuit en naar een werkelijke behoefte; vermarkten – vanuit de toegevoegde waarde in het leven van de consument; geld verdienen – ontvangen en geven van waardering en dankbaarheid voor het geleverde werk; en structureren – dienend aan en passend bij de drive.

“Loslaten en ondernemerschap gaan niet vanzelfsprekend samen. Van hands-on dingen voor elkaar krijgen naar loslaten en vanuit vertrouwen werken is een hele grote stap. Omdat ik denk dat alles maakbaar is, denk ik ook altijd dat ik actief iets moet doen omdat ik anders niet het gevoel heb dat ik hard genoeg heb gewerkt en dat wat ik doe, ertoe doet. Werkzaamheden deed ik zoals ik ze ken: druk bellen, mailen en vergaderen. Wat blijkt: de kracht in mezelf ontdekken en uitdragen is ook een werkzaamheid”.

Er zijn tijden dan voel ik de wanhoop en de eenzaamheid vanuit mijn eigen beperkende overtuiging over bezield ondernemerschap, zijnde:“Mijn talent leven, daarvan kan ik in deze wereld niet bestaan! Bovendien raak ik iedereen om me heen kwijt als ik dat doe! Mijn kracht = AUW!”.Door die overtuiging was ik er succesvol in om mijn kracht te verstoppen. Maar ik werd geroepen om dat wat van mij is, me weer eigen te maken. Op het moment dat ik moeder werd, bijna twee jaar geleden, voelde ik een onstuitbare impuls om mijn hart aan het woord te laten en te doen wat ik echt wil doen: Ik heb een passie voor het hoogste potentieel in mens, bedrijf en situaties. Ik kan deze voelen en duiden. Ik benoem dat in mijn woorden en kan op praktische wijze begeleiden en coachen om dit in de vorm te gieten. In het boek van Ivo Valkenburg, Spirit in Finance, staat: ‘Als jij je lied niet zingt, wie dan wel?’. Dit is mijn lied en ik moest en zou hem zingen. Zodra ik voel dat ik veilig ben in de wereld om dat te doen, dan vind ik de balans weer terug en zing ik dat lied. Maar het is hard werken dat te doen. En in de meeste gevallen kan ik het resultaat pas zien in een (veel) later stadium, zoals het tijd kost om een bloem te zien groeien uit een eerder geplant zaadje. Aanwezigheid, aarding en ademen is mijn mantra als de angst me weer eens om de keel slaat.In het boek ‘Een cursus in Wonderen’ staat dat een wonder een verschuiving is in perceptie, van angst naar liefde. En dat is voor mij werk van alledag. Handelen vanuit liefde is geïnspireerd handelen en vrijgeven van de vorm, maar wel toewerken naar een vorm. Mijn hoofd staat dan in dienst van mijn hart. Mijn hart conceptualiseert, mijn hoofd manifesteert, stap voor stap. Dat vereist aanwezigheid met wat er is. En zo ontstond uit de ontdekking van mijn liefde voor schrijven en delen, de vorm zoals blogs als deze en een boek over innerlijk leiderschap. Uit de ontdekking van mijn passie voor het hoogste potentieel en hoe die in mijzelf te koesteren ontstaan krachtige coachsessies, rondetafel- en brainstormsessies, innovatieve oplossingen voor complexe organisatie vraagstukken. En uit mijn verlangen naar verbinding ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

“Het blijkt een inside job. Toen ik in verbonden was met mijn beleving van ondernemerschap en de gedachte dat ik daarover verantwoording moest afleggen aan onze investeerder, kon ik mijn behoefte om dat gesprek te sturen loslaten. In die overgave ontstond tot mijn grote verbazing een compleet ander gesprek. Ik was volledig in mijn rol gestapt en daardoor kon hij in de zijne stappen. We hebben zowaar aan co-creatie gedaan!”.

Om steeds weer het vertrouwen te vinden dat het goed is, zijn die vormen heel belangrijk. Op hun beurt inspireren vormen weer onze conceptuele en spirituele groei. Kijken naar, het waarderen van en in verbinding zijn met de buitenwereld heeft dan ook een belangrijke functie voor mij. Niet als statisch doel, alles blijft in beweging, maar wel als toetsingskader. Om te weten waar ik zit in het proces van algehele ontwikkeling. In alles zit namelijk informatie besloten. Zo ook in de mensen en zaken die ik om me heen heb verzameld en de situaties waarin ik me bevind. Ze vertellen me over mijn innerlijke staat van zijn. Ik ben het gaan waarderen om dit te doen, omdat ik zo kan zien dat werkelijk alles een diepere betekenis heeft. Bovendien doet het me realiseren dat ik leef in een realiteit waarin ik een verschil kan maken. Mijn gedachten, intenties en kwaliteiten doen er werkelijk toe. En die van een ander ook.  Ze zijn een parameter van mijn beleving van de wereld én een belangrijke toevoeging aan een groter geheel. Een geheel waaraan ik wil bijdragen en dat kan ik alleen maar door het werk in mijzelf te doen. Zo bied ik als ondernemer feitelijk mezelf aan aan de wereld en draag ik de verantwoordelijkheid te kennen wat dat is. Voor mij betekent dat dagelijks werken aan het hoogste potentieel in mijzelf. Dat betekent dat ik steeds weer kijk naar waar de creatiekracht op welk moment bevindt en waarom ik die soms tegenhoud. De ene keer ben ik zachter naar mezelf dan de andere keer. Ook dat hoort er bij. Wanneer ik merk dat ik die verbinding in mezelf maak en de brug kan slaan naar de ander door aanwezig te zijn met wat er is, mezelf concreet uit te spreken, kan ik pas anderen uitnodigen, of inspireren, hetzelfde te doen. Het gaat er niet om dat we verlicht aanwezig zijn wanneer ik het over bezieling heb, maar dat we simpelweg aanwezig zijn.

“Mijn medewerkers leken opeens te begrijpen wat de bedoeling was van ondernemen, mijn bedoeling welteverstaan. Als ik deel wat mij raakt, dan verandert het geheel”.

Als je zover bent gekomen om dit te lezen, dan loop je (als ondernemer) waarschijnlijk ook in de voorhoede van de creatie van een nieuwe (zaken)wereld. En dat kan het gevoel geven dat je het gewicht van de wereld op je schouders draagt. In principe is dat ook zo, want je creëert een nieuwe realiteit. Ik heb gemerkt dat wanneer ik in het heetst van die strijd, mijn gevoelens van eenzaamheid en de wanhoop, deze plek waardeer, maar ook relativeer, niet in mezelf keer, maar juist uitreik, ik in die verbinding kan zien dat mijn hand wordt vastgepakt en ik niet alleen ben. En dat ik kan en mag uitreiken. Ik kan dan beleven hoe fijn het is om steun en hulp te ontvangen, en het te mogen geven. Bovenal dat het De Bedoeling is om het samen te doen. Er voor elkaar te zijn, op grote en kleine schaal. Ik beleef bijvoorbeeld niet meer alleen op het gebied van werk, maar ook simpelweg in mijn persoonlijke omgeving hoe prettig het is om elkaar te zien, te kennen en te helpen. In de verbinding met mijn lieve buurtgenoten kan ik ervaren hoe belangrijk het is om een support netwerk te hebben, zeker omdat ik mijn jonge kind alleen opvoed. Vrienden die zomaar even zeggen dat ze aan me denken en/of willen helpen, ik achtte het lange tijd volkomen onmogelijk en dacht dat ik het alleen maar mocht geven. Het bestaat echt dat de liefde die ik zelf voel, ook beschikbaar is voor mij. En deze intieme bekentenis is misschien wel het allerbelangrijkste om bezield te ondernemen. Wanneer we de liefde die we voelen durven vormgeven in ons werk, als ondernemer, partner, manager, medewerker in onze diensten en producten, en als moeder en vriend in onze aanwezigheid, komt daarvoor liefde terug. Naar ons, maar ook naar de rest van de wereld. Want liefde vermenigvuldigd zich en neemt vormen aan. Van geld en andere materie, innovatieve producten en diensten, medewerkerstevredenheid, duurzame (arbeids)relaties, productiviteit, inspiratie, vervulling, energie, samenwerking en…

Leave a Comment