Home Geen categorie Bewuste creatie: Is het niet een goed ding om ‘iets te willen’ ?

Bewuste creatie: Is het niet een goed ding om ‘iets te willen’ ?

Door Sander Viergever

Iets willen” is niet een goed ding om te doen, want het produceert de ervaring van “het niet hebben” van wat je kiest. Laat het me uitleggen. Iedere gedachte, woord en daad is creatief. Welnu, als je een gedachte hebt dat je iets ‘wilt’ , zal je die gedachte in je ervaringsveld produceren. Dat is, je zal zien dat iedere gedachte werkelijkheid wordt binnen je realiteit. Daarom, als je denkt “ik wil” iets, dan zal je deze ervaring krijgen – de ervaring van het willen! Aan de andere kant, als je denkt “ik heb” iets, dan is dat de ervaring die je jezelf zal geven – de ervaring van het hebben. Begrijp je het? Woorden zijn erg belangrijk. Gedachten zijn ook creatief. Zij brengen energie in beweging. Dat is waarom ik altijd zeg: “ik kies”, eerder dan “Ik wil”. Iets kiezen is een veel krachtigere bevestiging. Het is een krachtiger wordend oproepende werkelijkheid. Sommige mensen zullen dit lastige materie vinden, omdat het lijkt alsof ze God orders geven. Echter dat is precies waartoe God ons wilt uitnodigen. Sta aan het roer van je leven met ontelbare mogelijkheden en kies. Plaats je bestelling. Vertel het Universum precies wat het is dat je verkiest. Verkondig je voorkeuren. Beveel God wat je wilt. Dit klinkt als blasfemie, ik weet het. “We zouden het moeten verlangen van God?” Wel ik gebruikte niet het woord “verlangen”. Ik zei “bevelen”. Alleen als je een Goddelijkheid zelf zijn zou je het begrijpen. Goden bevelen, en inferieurere wezens verlangen. Jij hebt geen verlangens, je hebt alleen bevelen. Ik weet dat je dit mogelijk niet begrijpt, in mijn studiegroepen heb ik het veel over dit belangrijke thema. Weet dit: Als je zegt, ik ben waardevol en tegelijkertijd weet je – of geloof je niet dat dit werkelijk zo is, dan zal deze ondersteunende gedachte: namelijk dat je niet gelooft dat je waardevol bent, tot uitdrukking blijven komen in alles wat je doet in je leven. De bevestiging: ‘Ik ben waardevol” werkt dus alleen als je weet dat het waar is. De bevestiging bijvoorbeeld: ‘Ik ben waardevol’ werkt dus niet als je wilt dat het waarheid is – maar tegelijkertijd er eigenlijk niet in gelooft dat je niet waardevol bent. Dit geldt voor alle bevestigingen: Ze werken alleen als het uitspraken zijn van iets waarvan jij al weet dat het waar is. Ze werken niet als het slechts uitspraken zijn over wat jij wenst dat waar is.. Beveel het Universum. Ga je gang. Het universum is bewust op deze wijze geschapen. Het is aan je gegeven als een gereedschap – het gehele Universum – dat je jezelf opnieuw kan scheppen in de volgende meest verheven versie van de meest verheven visie die je over jezelf hebt gehad over Wie Je Werkelijk Bent. Dus stop met het ‘willen’. Omdat als je zegt dat je een ding of iets ‘wilt’ , zal je jezelf in het ervaringsveld van het ‘willen’ verplaatsen. Wil niet, maar kies. Beveel. Roep bevestigingen voort. Als je denkt: mijn leven is een puinhoop, denk opnieuw. Als je denkt er komt nooit vrede, denk opnieuw. Roep een nieuwe werkelijkheid voort, letterlijk! Zie wat Mozes deed, kijk naar hoe Jezus handelde. En wat is de beste wijze om je volgende gekozen waarheid “voort te roepen”? Zeg een dankgebed of dankbetuiging voor wat alreeds naar je toe gekomen is. Dit verklaart de waarheid van de verklaring, “zelfs voordat je vraagt, zal ik geantwoord hebben”. “Jezus bezat deze zuiverheid.” Hij bedankte Mij vooraf voor elk wonder dat plaatsvond. Het kwam nooit bij Hem op niet dankbaar te zijn, omdat Hij zich niet kon voorstellen dat wat Hij zei niet zou gebeuren. Die gedachte dook nimmer op in Zijn geest…. – Een ongewoon gesprek met God P173 – . Er is veel meer geschreven over het gebruik van dankbaarheid – niet arrogantie, maar dankbaarheid en waardering – als een gereedschapmiddel voor jou en de collectieve schepping in de Met God boeken. Mogelijk kan je het handig vinden om nog wat van dat materiaal te herlezen.

Leave a Comment