Home Bewustzijn Accepteer jezelf

Accepteer jezelf

Door Sander Viergever

De eerste relatie moet die met het eigen zelf zijn, je moet eerst jezelf begrijpen voordat je een ander kunt begrijpen. Dat is een interessante analogie.

Reflecteren

Ik ben op een punt in mijn leven dat ik in mezelf spit en naar mijn verleden kijk. Ik reflecteer terug op mijn verleden om zo bewust te worden op welke manier bepaalde gebeurtenissen, ontmoetingen en activiteiten hebben bijgedragen in mijn ontwikkeling, zo krijg ik inzicht in mijn psyche. Hiernaast zit ik in een proces dat ik steeds meer mijn eigen gedachtes en gevoelens accepteer. Sommige gedachtes en gevoelens verworp ik eerder, omdat ik niet geloof dat ze oké, laat zeggen acceptabel waren, of ronduit ‘fout waren’, of ik ging er tegen in… Soms dacht ik bij het bij me opkomen van een bepaalde gedachte: ‘oh shit dat kan ik toch niet denken zoiets verwerpelijks’.. Wat ook bijdraagt in dit proces is dat ik alle sociaal maatschappelijke ideeën heb losgelaten over wat wel en niet – wat is en alle in steen gegoten waarden van religies heb laten varen over wat ‘goed’ en ‘verkeerd’ is.

Acceptatie

Vandaag de dag accepteer ik alle gedachtes en gevoelens die in me zijn, ik ervaar dat als heel verlichtend, prettig, fijn, oké en genezend. Genezend, omdat het me in staat stelt mezelf te zijn en nog meer mezelf te begrijpen. Verlichtend, omdat ik dankzij dit proces meer en meer mezelf kan worden, wie ik werkelijk ben. Gesprekken met God van Neale Donald Walsch zegt dat de eerste relatie met het eigen zelf is. Ik heb mijn eigen gedachtes en gevoelens leren accepteren en heb mezelf daarom in staat gesteld ook de gevoelens en gedachtes van anderen te accepteren. Zo kom ik een stap verder in Ervaringsdeskundige psychiatrie professional te worden.

Leave a Comment