Home Gezondheid 7. Lichaam & geesttherapieën – Geneeswijzen in Nederland

7. Lichaam & geesttherapieën – Geneeswijzen in Nederland

Door Melissa Nolten

In 2016 verscheen er een actuele, geheel herziene versie van Geneeswijzen in Nederland. Vooruitlopend op deze nieuwe editie geeft AnkhHermes een serie van 12 kleine boekjes uit met daarin afgeleide informatie uit het grote handboek. Deze serie bespreekt de natuurgeneeskunde, kruidengeneeskunde, Chinese geneeskunde, ayurvedische geneeskunde, antroposofische geneeskunde, homeopathie, lichaam & geesttherapieën, manuele behandelwijzen, spirituele westerse geneeswijzen, traditionele niet-westerse geneeswijzen, voedingstherapie en -supplementen en integrale geneeskunde. In dit artikel lees je meer over: lichaam & geesttherapieën.

Wat is lichaam & geesttherapie?

Hoogopgeleid, slank en aantrekkelijk: het lijkt erop dat Monique alles in huis heeft voor succes. Ze is gepromoveerd, heeft een interessante baan en goede vrienden. Dus alles gaat goed, toch?

Eigenlijk niet helemaal, want Monique heeft ook diabetes.

En hoewel ze van haar baan houdt, drukken haar werk en het ondernemerschap en wat dat met zich meebrengt zwaar op haar schouders. Ze voelt angst en onzekerheid. Regelmatig is ze kwaad op zichzelf, en op anderen als ze een kleine fout maken. Nog zorgwekkender is dat ze, ondanks dat ze haar bloedsuikerspiegel zorgvuldig in de gaten houdt, één tot twee keer per maand door een te lage bloedsuikerspiegel in een coma belandt. Wat is er aan de hand?

Het blijkt dat ondanks het feit dat Monique gezond leeft, de stress en de onzekerheid van haar drukke baan haar ervan weerhouden aandacht te schenken aan de signalen die haar lichaam geeft als haar bloedsuikerspiegel te laag wordt. Op advies van haar huisarts volgt Monique een training in stressreductie, naast de gebruikelijke begeleiding die zij voor haar diabetes krijgt. De mindfulnesstraining helpt Monique op tijd te stoppen en daadwerkelijk aandacht aan haar lichaam te schenken.

Monique begint te herkennen wanneer haar bloedsuikerspiegel daalt, zodat ze op tijd kan eten om te voorkomen dat ze in coma raakt. Ze vindt het ook makkelijker haar diabetes onder controle te houden met insuline. Dit gebeurt waarschijnlijk omdat ze minder gevoelens van angst en onzekerheid over haar presteren ervaart, waardoor haar stresshormonen afnemen. Haar boosheid, ook een product van haar stress, vervaagt bovendien.

Moniques verhaal is een treffend voorbeeld van wat we de lichaam-geestverbinding noemen. Dit betekent dat onze gedachten, gevoelens, overtuigingen en houding in positieve of negatieve zin de biologische (fysiologische) reactie van ons lichaam beïnvloeden. Met andere woorden: onze geest kan onze gezondheid beïnvloeden! Aan de andere kant kan dat wat we met ons lichaam doen (wat we eten, hoeveel we bewegen, zelfs onze lichaamshouding) ook invloed hebben op onze geest. Dit resulteert in een complexe verwevenheid tussen lichaam en geest.

Lichaam en geest zijn in feite onscheidbaar. De hersenen en het zenuwstelsel, het hormoonsysteem, onze weerstand en eigenlijk ieder orgaan van ons lichaam en elke emotionele reactie die we hebben, delen een gemeenschappelijke chemische taal en staan in voortdurende communicatie met elkaar. Lichaam- en-geesttherapievormen zijn ontwikkeld om het positieve effect dat de geest op het lichaam kan hebben, te versterken en te verbeteren. Ze leren je bewust met je geest de gezondheid van je lichaam te beïnvloeden, en ook om bewust met je lichaam de gezondheid van je geest te beïnvloeden.

Lichaam-en-geesttherapieën erkennen de nauwe relatie tussen lichaam en geest. Ze zijn veelbelovend als het gaat om psychosociaal welbevinden, pijn en chronische klachten. Het geloof dat ons denken en voelen onze gezondheid en ons herstel kunnen beïnvloeden, gaat terug tot opvattingen in oude beschavingen. Het staat centraal in vele traditionele geneeswijzen, waaronder traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en ayurveda.

Als we het hebben over de verbinding tussen lichaam en geest, spreken we ook wel over ‘psychosomatiek’. Het begrip is een samenvoeging van twee Griekse woorden: psychè en soma. Psychè (levensadem, geest, ziel) kennen we als de psyche, ook wel de geest, of alles wat met het mentale te maken heeft, zoals gedachten, emoties, sociale invloeden en gedrag. Soma betekent ‘lichaam’. Wanneer iets ‘psychosomatisch’ wordt genoemd, gaat het dus over de relatie tussen de psyche/geest en het lichaam.

Om te begrijpen hoe lichaam-en-geesttherapieën werken, is het belangrijk eerst iets dieper in te gaan op hoe lichaam en geest verstrengeld zijn. Die verstrengeling is het duidelijkst uit te leggen als het gaat over de weerstand, de darmen, de ademhaling en wat er gebeurt bij stress.

Wil je meer lezen? Lees hier het eerste hoofdstuk:

Lees hier meer informatie van de andere delen van de serie:
1. Natuurgeneeskunde
2. Kruidengeneeskunde
3. Chinese geneeskunde
4. Ayurvedische geneeskunde
5. Antroposofische geneeskunde
6. Homeopathie
8. Manuele behandelwijzen
9. Spirituele westerse geneeswijzen
10. Traditionele niet-westerse geneeswijzen
11. Voedingstherapie en -supplementen
12. Integrale geneeskunde

Leave a Comment