Home Geen categorie 20 juni: Wereld Vluchtelingendag

20 juni: Wereld Vluchtelingendag

Door redacteur

Vluchtelingen lijken de laatste jaren minder aandacht en erkenning te krijgen. Hun problemen gaan steeds meer schuil achter het zich op de voorgrond dringende ‘immigratieprobleem’. Een van de politici die hierin een idealistisch geluid laat horen is Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Omdat idealisme tegenwoordig bijna een besmet begrip lijkt, haast ik mij eraan toe te voegen dat hij zich doelgericht en met de nodige realiteitszin inzet voor de portefeuilles Asiel en immigratie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Hieronder vertelt hij iets meer over zijn drijfveren.

Gedreven

Tijdens mijn studie politicologie werd ik mij steeds meer bewust van de ongelijkheid en het onrecht in de wereld. Ik zag films, zoals over het leven van Ghandi, en hoorde in de kerk verhalen van zendelingen die terugkwamen uit Brazilië, en kreeg steeds sterker het gevoel dat ik iets wilde doen, toen de Eerste Golfoorlog begon. Op een avond keken mijn vrouw en ik naar beelden van Koerdische vluchtelingen op televisie. Ze ontvluchtten Irak, richting de bergen van Turkije. Het was hartje winter, steenkoud en overal lag sneeuw. De mensen stierven met honderdtallen tegelijk. Deze beelden grepen ons zo aan, dat we besloten om te gaan helpen. Ik rondde dat jaar mijn studie af. Mijn vrouw werkte als verpleegster. Zij kon een paar maanden weg van haar werk en ik had geen verplichtingen, dus we vertrokken. Het was een heftige tijd. Terug in Nederland wilde ik iets doen in de ontwikkelingssamenwerking en zo werd ik noodhulpcoördinator bij Dorkas. Vijf jaar lang zette ik me in om middelen vrij te krijgen voor mensen die het nodig hadden, daarna was het weer tijd voor de politiek. In de politiek zou ik het beleid kunnen veranderen of middelen kunnen vrijmaken; iets voor mensen betekenen. Bij Dorkas deed ik dat op een praktische manier, bij de Christen Unie kreeg ik die kans met de portefeuille ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken. Ik probeer zo veel mogelijk te staan voor mijn idealen, ervoor te vechten en zo min mogelijk compromissen te sluiten. Soms win je en soms verlies je.

Onze naasten

Voor wereldvraagstukken zijn er geen simpele oplossingen, maar we kunnen mensen een beter perspectief geven en we kunnen voor elkaar zorgen. Mensenrechten en economische groei vereisen vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten. Ontwikkelingssamenwerking helpt daarbij, de wereld wordt er beter van. In Nederland hebben we zo veel welvaart dat het onze plicht is om ons iets aan te trekken van de mensen die dat niet hebben. Daarnaast komt het ook voort uit mijn geloof om goed voor mijn naasten te zorgen. Voor de mensen die dichtbij wonen, maar ook voor de mensen ver weg. Als mensen zeggen dat ontwikkelingssamenwerking geen nut heeft, dan kun je altijd nog het VVD-argument gebruiken, dat ze anders hier op de stoep staan. Voor mij is het een natuurlijke verantwoordelijkheid die wij als rijk land hebben. We kunnen het ons veroorloven om te delen vanuit onze rijkdom.

Inspiratiebronnen

Mijn grootste inspiratiebron is de Bijbel, bijvoorbeeld het boek van Jacobus, die ons aanzet om om te zien naar weduwen en wezen en dat geloof zonder om te zien naar elkaar eigenlijk een dood geloof is. Of Matheus 25, dat we eveneens terugzien in artikel 25 van ‘ De universele verklaring voor de rechten van de mens’. Jezus roept ons op om de armen te eten te geven en de vluchteling onderdak. Ook moeder Teresa is een goed voorbeeld. Zij bleef niet in het klooster zitten, maar ging naar de meest vreselijke plek in India om te helpen. Niet op grote schaal, maar op een menselijke manier. Ze toonde haar liefde voor de mensen. Ten slotte zijn er nog vele onbekende moeder Teresa’s, mensen die hun nek uitsteken in gevaarlijke situaties.

Talent en drive

Aan anderen zou ik willen meegeven: leef niet alleen voor jezelf, maar heb oog voor de mensen in je omgeving. Focus op wat je wilt en laat je niet afleiden. Je kunt ook veel leren van mensen die je tot voorbeeld zijn. Ga bij jezelf na wat je erg leuk vindt om te doen en wat je energie geeft nadat je het hebt gedaan. Als je doodmoe thuiskomt van een bepaalde activiteit en het vreet energie, dan is het de vraag of datgene wel bij je past. Iedereen heeft wel een talent gekregen om zichzelf te ontwikkelen en anderen op zijn eigen manier te helpen. Joël Voordewind Foto: Anne Paul Roukema Tekst uit: Dromen voor altijd (2009)

Leave a Comment