Home Geen categorie 10 december: Dag van de mensenrechten

10 december: Dag van de mensenrechten

Door redacteur

10december10 december is de datum waarop in 1948 door de VN de Universele verklaring voor de rechten van de mens (UVRM) werd aanvaard. De verklaring is de eerste internationale bevestiging van de wereldwijde geldigheid van mensenrechten. Vooral sinds de jaren tachtig worden op deze datum overal ter wereld manifestaties voor de mensenrechten georganiseerd. Je kunt op de site van Amnesty zelf ook direct actie ondernemen door bijvoorbeeld een petitie te ondertekenen, tijd of geld te doneren voor de vrijheid van anderen.

Voor Inspirerend Leven is deze dag aanleiding om (weer) eens even stil te staan bij de vele mensen die in sloppenwijken wonen.

Het ware verhaal van de Slum Stories

Wat is jouw beeld bij een sloppenwijk? Waar denk je aan? Google can read your mind! Toets maar eens ‘sloppenwijk’ in op Google Afbeeldingen. Helaas zeggen deze afbeeldingen zo weinig. Letterlijk. Wie wonen er in deze huisjes? Waar gaan ze naar de wc? Hoe voelt dat, de dreiging van naderende bulldozers?

Een stem voor een zesde van de wereldbevolking

Slum Stories geeft juist deze bewoners de kans om hun stem te laten horen. Wereldwijd wonen meer dan een miljard mensen in een van de 200.000 informele nederzettingen die we ‘sloppenwijk’ noemen. Dat is een zesde van de wereldbevolking. In 2030 is dat aantal nog eens verdubbeld. Sloppenwijken hebben vaak dezelfde kenmerken: ontoereikende huisvesting, slechte riolering, gebrek aan water en elektra, overbevolking en criminaliteit. Er heerst een gevoel van onveiligheid, met geweld door zowel criminele bendes als de politie. En bewoners kunnen ieder moment, zonder waarschuwing, uit hun huis worden gezet. Per jaar overkomt dit wereldwijd zo’n twee miljoen mensen.

De andere kant van sloppenwijken

Slumstories_0.acceptabel hoogteDe filmpjes op Slum Stories laten juist een andere kant zien. Sloppen zijn niet alleen misdaad, drugshandel en geweld. Sloppen zijn ook bruisend, vol leven, inventiviteit, dromen en ambities. De persoonlijke verhalen van deze bewoners zijn inspirerend, je voelt de energie, ziet de prestaties en staat versteld van de ideeën. Het doel van Slum Stories is om mensen te betrekken bij Amnesty’s Campagne voor menswaardig wonen. Mensenrechten zijn een sleutel voor het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin veel sloppenbewoners gevangen zitten. De overheid erkent de sloppenwijken meestal niet: het zijn ‘illegale nederzettingen’. Daardoor zijn de bewoners een makkelijk slachtoffer van een breed scala aan mensenrechtenschendingen. Voor meer informatie: zie Amnesty International

Leave a Comment